Bài viết khác

Khung thờ Cửu Huyền Thất Tổ

baivicuuhuyengo-dothocungphuochoa

Khung Thờ Cửu Huyền Thất Tổ

baivicuuhuyengo-dothocungphuochoa

Hay còn gọi là bài vị Cửu Huyền Thất Tổ

Kích thước: 30cm x 35cm

Khung thờ được làm tinh xảo, sắc nét từng chi tiết bởi các nghệ nhân ngành mộc.

Với yêu cầu khắc khe và đòi hỏi chất lượng cao của sản phẩm khi xuất khẩu cho thị trường Đài Loan và Nhật Bản.

Khung thờ được khắc CNC chữ Việt Nam

Kính cửu huyền thiên niên bất tận,

重七祖千年不盡,

Trọng thất tổ nội ngoại tương đồng.

敬九玄內外相同。

Có ý nghĩa :

Lòng kính trọng Thất Tổ ngàn năm không dứt, Tôn trọng Cửu Huyền của hai bên nội ngoại như nhau.

dothocungphuochoa #Đồ_thờ_cúng #Phước_hoa #baivicuuhuyentiengviet #cuuhuyenthatto

cuuhuyencaocap #baividailoan #cuuhuyentiengvietem

Xem thêm bài vị khác:

https://phuochoa.vn/danh-muc/tranh-tho-bai-vi/