PHẬT GIÁO VÀ CUỘC SỐNG

Các ngày cúng vía quan trọng trong năm

• 1/1 al vía Phật Di Lạc

• 9/1 al vía Ngọc Hoàng

• 21/2 al vía Phổ Hiền bồ tát

• 16/3 al vía Chuẩn Đề vương bồ tát

• 4/4 al vía Văn Thù Sư Lợi bồ tát

• 15/4 al vía đản sanh Phật Thích Ca

•  24/6 al vía Quan Thánh Đế Quân

• 13/7 al vía Đại Thế Chí bồ tát

• 30/7 al vía Địa Tạng Vương bồ tát

• 30/9 al vía đức Phật Dược Sư

• 18/10 al Vía Địa Mẫu

• 17/11 al vía đức Phật A Di Đà

• Mùng 10 al hàng tháng cúng Thần Tài

• Mùng 2 – 16 al hàng tháng cúng Cô Hồn

• Mùng 19 al vía Quan Âm Bồ Tát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.