PHẬT GIÁO VÀ CUỘC SỐNG

Bàn thờ thổ địa – thần tài theo ai?

Bộ đồ thờ cúng gia đình cao cấp

Tôi vừa mới thuê nhà để kinh doanh và gặp vấn đề sau: Chủ nhà (ở trên lầu), muốn giữ nguyên vị trí bàn thờ ông địa thần tài đang có, còn tôi (ở dưới trệt) lại muốn ông ấy dời bàn thờ hiện hữu đi nơi khác để tôi thỉnh ông địa thần tài của tôi về. Nhưng chủ nhà sợ như thế ông ấy sẽ mất lộc.

Xin hỏi trong trường hợp này tôi có thể cúng ông thần tài của chủ nhà như của mình được không, hoặc cùng lúc cúng cả hai bàn thờ luôn thì có sợ… xung đột gì chăng? Tôi nghe nói Thổ địa và Thần tài thì mỗi hộ chỉ có một mà thôi, nhờ mục phong thủy của quý báo trả lời giúp.

(Ngọc Khang, P Cầu Kho, Q.1. TP.HCM).

Sau tục thờ Táo quân (thần bếp) thì người Việt ta lâu nay còn phổ biến tục thờ thần Đất (Thổ thần). Đối với cư dân nông nghiệp, thần Thổ địa Bản gia cũng chính là thần cai quản việc sản sinh ra ngũ cốc hoa màu, tức là đem lại sự no ấm, phồn thịnh cho con người, nên trước kia Thổ địa cũng được coi là thần Tài lộc. Khi kinh tế hàng hóa phát triển, Thần tài được xem như một vị thần chuyên trách tiền bạc (khởi phát từ các thương nhân người Hoa). Từ những lý do đó, với người Việt, Thần tài và Thổ địa được thờ chung với nhau như cặp đôi tượng trưng cho thổ sinh kim, mong muốn tốt lành cho công việc làm ăn.

Vì thế có thể xem như Thần tài và Thổ địa tuy hai mà một và tuy một mà hai. Cũng vì là tín ngưỡng thờ thần cai quản đất đai và thần cai quản tiền tài là của một ngôi nhà, cuộc đất cụ thể, cho nên Thần tài và Thổ địa của mỗi ngôi nhà không cần phải thay đổi theo gia chủ. Cũng như Thành hoàng cai quản làng xóm bao đời vẫn vậy thôi, cho dù nhân khẩu làng xóm đó có thể thay đổi, người đến kẻ đi làm sao biết được.

Vì vậy trong trường hợp nêu trên, nếu gia chủ không hề muốn thay đổi thì tại sao bạn là người đến thuê nhà lại muốn thay vào cuộc đất ấy – ngôi nhà ấy – vị trí ấy một ông Địa – Thần tài từ nơi khác đến? Bạn có thể cúng ông Thần tài và Thổ địa của bạn tại… nhà riêng của bạn, cũng như gia chủ đó giữ Thần tài của họ vậy thôi. Mỗi ngày bạn cúng bàn thờ ông Địa – Thần tài tại nơi kinh doanh của mình là hướng đến sự an lành, thịnh vượng tại nơi đó, bạn được tốt thì người chủ nhà cũng hưởng lợi vậy. Vấn đề này mang tính chất tín ngưỡng dân gian là chính, chứ không phải có cái bàn thờ là quyết định được mọi việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.